Privacyverklaring

Tennisvereniging ’t Slotje, gevestigd aan Kerkakkers 1, 5741 XD Beek en Don, respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacy beleid met betrekking tot onze website en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden.


Contactgegevens:

TV ’t Slotje
Kerkakkers 1, 5741 XD Beek en Donk

www.slotje.nl
0492 – 461806


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging ’t Slotje kan op de website en in de ledenadministratie persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van tennisvereniging ’t Slotje, en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan van tennisvereniging ’t Slotje versterkt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 •  Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisvereniging ’t Slotje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisvereniging ’t Slotje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisvereniging ’t Slotje) tussen zit.


Hoe lang TV ’t Slotje persoonsgegevens bewaart

Tennisvereniging ’t Slotje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleinden


Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisvereniging ’t Slotje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennisvereniging ’t Slotje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die op de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Tennisvereniging ’t Slotje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Hoe TV ’t Slotje persoonsgegevens beveiligd.

Tennisvereniging ’t Slotje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tennisvereniging ’t Slotje maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].