Lidmaatschap

In principe is iedereen welkom om lid te worden van Tennisvereniging 't Slotje. De vereniging wil de inwoners van Beek en Donk de mogelijkheid bieden het hele jaar te kunnen tennissen tegen een tarief dat zo laagdrempelig is dat iedereen die dat wenst lid kan worden.


Lid worden

Om lid te worden van tennisvereniging 't Slotje, dient het online inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Daarnaast moet er een recen­te (pas)foto geupload worden. Voor vragen hierover kan men een mail sturen naar [email protected].

Inschrijven kan op de homepage van onze website rechts boven in bij "Lid worden?"

Vanaf dat moment wordt het nieuwe lid opgeno­men in het ledenbestand van de vereniging en ontvangt vanaf dat tijdstip alle informatie, die de vereniging aan de leden stuurt.

Indien er training gevolgd wordt op onze buitenbanen, dan is men verplicht tot een lidmaatschap.


KNLTB 

Ieder lid van onze vereniging wordt bij de KNLTB aangemeld.
De pasfoto wordt digitaal aangeleverd bij de KNLTB en je krijgt een bondsnummer eneen digitale ledenpas, welke via de KNLTB Club app te zie is.

De bondspasjes dienen de leden te gebruiken bij reservering van de banen en te tonen bij deelname aan de competitie en bij open toernooien.

Voor toegang van het park onvangt men een toegangspasje


Verlies toegangspasje

Verlies van het toegangspasje dient zo snel mogelijk aan de ledenadministratie te worden gemeld 

De kosten voor vervanging van het bondspasje, à € 7,50 worden aan het betreffende lid in rekening gebracht. 

Deze aanvragen worden door de ledenadministratie verzorgd.


Duur van Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.


Beëindigen van Lidmaatschap

Opzegging van het senior lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden vóór 1 december van het jaar. Opzegging van het jeugd lidmaatschap dient in verband met de lopende periode van het “Alles-in-1 pakket” schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden vóór 1 juli van het jaar.

Bardienst

Ieder seniorlid is verplicht eenmaal per jaar een bardienst te vervullen. Naast de contributie betaalt men € 25,-- extra voor bardienst. Deze ontvangt men terug als men een keer bardienst doet. Wordt men in de eerste helft van het jaar lid dan wordt dit in rekening gebracht en kan men in de loop van het jaar ingedeeld worden om een keer bardienst te doen. Wordt men in de tweede helft van het jaar lid dan geldt dit pas vanaf het jaar daarop.

Teams die KNLTB competitie spelen worden als team nogmaals ingedeeld door de coördinator paviljoen.


Ledenadministratie

Marga Gijsbers
Pater Vogelsstraat 7
5741 JE Beek en Donk
0492 - 46 11 57
[email protected]


Contributie

De contributie voor het tennisseizoen wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Onderstaande bedragen zijn voor het laatst geactualiseerd maart 2022.

 • Inschrijfgeld: € 15,00

 • Seniorenlid: € 160,00
  Men wordt senior in het contributiejaar waarin men 18 jaar wordt.

 • Studentenlid: € 111,00
  Men is tussen de 18 en 25 jaar en kan een studentenkaart overleggen.
  (Studentenkaart dient ieder jaar opnieuw schriftelijk, per gewone post of digitaal, ingediend te worden, voor 1 december bij ledenadministratie).

 • Jeugdlid: Voor de jeugdleden zijn er verschillende lidmaatschapspakketten waarin afhankelijk van leeftijd en (trainings)activiteiten het jeugdlid in overleg met de hoofdtrainer kan kiezen voor een pakket. De contributie voor de jeugd wordt in 10 gelijke termijnen tussen september en juni automatisch geïncasseerd. Meer informatie over de zogenaamde Alles-in-1 lidmaatschapspakketten is op te vragen bij de ledenadministratie via [email protected].
 • Niet tennissende leden (T-lid): € 25,00.

*Vanaf het 4de gezinslid ontvangt men een korting op de contributie van het jongste gezinslid. Dit is alleen van toepassing als het betreffende gezinslid een jeugdlid is.

De facturen van de contributies van senioren en de Alles in 1 pakketten voor de jeugd worden via Club Collect, een onderdeel van de KNLTB die voor ons de inningen verzorgt, gestuurd. De trainingsgelden van de senioren worden door middel van automatische incasso's geïnd. Nieuwe leden zullen bij hun inschrijving hiervoor moeten tekenen.


Restitutie

Men ontvangt geen restitutie van betaalde contributie.