Normen en Waarden

Toon je een waardig lid en heb respect voor (de mening van) een ander!

Algemeen

  • Denk bij het komen naar en verlaten van het tennispark aan de buren
  • Gooi afval in de afvalbakken

Op de baan

  • Draag tenniskleding en tennisschoenen
  • Maak geen ruzie over een punt; bij verschil van mening speel je een let
  • Niet schreeuwen, vloeken of met je racket gooien, niet schelden op je partner, tegenstander of publiek
  • Laat geen afval op de baan achter

Tijdens wedstrijden en toernooien

  • Ben op tijd aanwezig (een kwartier voor aanvang van de wedstrijd)
  • Denk bij opgave voor een toernooi eerst goed na over de beschikbaarheid
  • Meld af zodra bekend is dat je niet kunt spelen (alleen met een uiterst geldige rede)

 

Vertrouwenspersoon Hans van Gend 06 30613560
Vertrouwenspersoon Ilse v. Schip-Swarts 06 12176946