Beleid & Visie

Hieronder vindt je de documenten: baanregelement / huishoudelijkregelement / Kantineregelement:

Onze visie:

TV ’t Slotje wil de inwoners van Beek en Donk de mogelijkheid bieden het hele jaar te kunnen tennissen tegen een tarief dat zo laagdrempelig is dat iedereen die dat wenst lid kan worden.

Voor seniorleden staat recreatief tennis centraal waarbij in ruime mate mogelijkheden worden geboden om wedstrijdtennis te kunnen beoefenen door deelname aan interne dan wel KNLTB competities en toernooien. Door mogelijkheden te bieden voor het volgen van tennislessen kunnen leden hun tennisvaardigheden (verder) ontwikkelen.

Voor jeugdleden proberen we middels het volgen van het jeugdbeleidsplan van de vereniging het prestatief tennis te stimuleren. Er wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan een gedegen tennisopleiding.

Naast het tennis wordt het organiseren van aanverwante verenigingsactiviteiten aangemoedigd. Onder het bestuur valt een groot aantal commissies die ieder de organisatie van een activiteit op zich nemen met als voornaamste doel het vergroten van de onderlinge contacten wat de sfeer ten goede zal komen.

Alle leden dienen zich thuis te voelen binnen onze vereniging en moeten optimaal plezier kunnen beleven aan de tennissport!

Baanregelement.pdf Huishoudelijkregelement.pdf Kantineregelement.pdf