Afhangen

Bij het reserveren van de banen is het volgende afhangreglement van kracht:

 1. Het reglement is altijd van toepassing, ook als niet alle banen bezet zijn.
   
 2. Het reglement is van toepassing voor die banen welke niet gereserveerd zijn voor competitie, open toernooi, trainingen, kampioenschappen, tossen of met goedvinden van het bestuur georganiseerde activiteiten.
   
 3. Iedereen die op de baan staat moet met zijn/haar geldig KNLTB pas afhangen op het ‘KNLTB afhangbord’.
   
 4. Een baan kan gereserveerd/bespeeld worden door minimaal twee en maximaal vier spelers die vanaf het tijdstip van reserveren allen aanwezig moeten zijn.
   
 5. Wanneer alle banen in gebruik zijn kan is men is ten alle tijden verplicht het dubbelspel te spelen. Voor het tweetal dat bijplaats geldt dezelfde reserveringstijd als voor het tweetal dat reeds op de baan staat.
   
 6. Na 19.00 uur mogen jeugdleden onder 12 jaar alleen gebruik maken van de banen als zij samen met een seniorlid tennissen.
   
 7. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is verplicht.
   
 8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet neemt het bestuur een beslissing.