Lidmaatschap

In principe is iedereen welkom om lid te worden van Tennisvereniging 't Slotje. De vereniging wil de inwoners van Beek en Donk de mogelijkheid bieden het hele jaar te kunnen tennissen tegen een tarief dat zo laagdrempelig is dat iedereen die dat wenst lid kan worden.


Lid worden

Om lid te worden van tennisvereniging 't Slotje, dient het online inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Daarnaast moet er een recen­te (pas)foto ingeleverd worden, deze kan bij de ledenadministratie van onze vereniging worden ingeleverd of digitaal gestuurd worden naar lidmaatschap@tv-slotje.nl.

Met de onderstaande link kunt u zich inschrijven bij onze vereniging.

» Online inschrijfformulier

Vanaf dat moment wordt het nieuwe lid opgeno­men in het ledenbestand van de vereniging en ontvangt vanaf dat tijdstip alle informatie, die de vereniging aan de leden stuurt.

Indien er training gevolgd wordt op onze buitenbanen, dan is men verplicht tot een lidmaatschap.


KNLTB & Bondspasjes

Ieder lid van onze vereniging wordt bij de KNLTB aangemeld.

De pasfoto wordt digitaal aangeleverd bij de KNLTB en afgedrukt op het bondspasje van de KNLTB.

De geldigheidsduur van de pasfoto bedraagt:

 • voor jeugdleden 3 jaren
 • voor seniorenleden 10 jaren

De bondspasjes zijn slechts één jaar geldig en worden elk jaar automatisch via de vereniging vervangen. De bondspasjes, waarvan de tijdsduur is verstreken, hoeven niet te worden ingeleverd en kunnen dus door de leden vernietigd worden.

De bondspasjes dienen de leden te gebruiken bij reservering van de banen en te tonen bij deelname aan de competitie en bij open toernooien.


Verlies Bondspasje

Verlies van het bondspasje dient zo snel mogelijk aan de ledenadministratie te worden gemeld, zodat wij hiervan melding kunnen maken bij het Bondsbureau van de KNLTB.

De kosten voor vervanging van het bondspasje worden aan het betreffende lid in rekening gebracht. Deze kosten worden tezamen met de aan­vraag voor vervanging naar het Bondsbureau van de KNLTB verzonden.

Deze aanvragen worden door de ledenadministratie verzorgd.


Duur van Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.


Beëindigen van Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schrif­telijk bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden vóór 1 december van het jaar.

Hierbij dient ook de KNLTB-pas weer inge­leverd te worden.


Bardienst

Ieder seniorlid is verplicht eenmaal per jaar een bardienst te vervullen. Naast de contributie betaalt men € 25,-- extra voor bardienst. Deze ontvangt men terug als men een keer bardienst doet. Wordt men in de eerste helft van het jaar lid dan wordt dit in rekening gebracht en kan men in de loop van het jaar ingedeeld worden om een keer bardienst te doen. Wordt men in de tweede helft van het jaar lid dan geldt dit pas vanaf het jaar daarop.

Teams die KNLTB competitie spelen worden als team nogmaals ingedeeld door de coördinator paviljoen.


Ledenadministratie

Marga Gijsbers
Pater Vogelsstraat 7
5741 JE Beek en Donk
0492 - 46 11 57
lidmaatschap@tv-slotje.nl


Contributie

De contributie voor het tennisseizoen wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Onderstaande bedragen zijn voor het laatst geactualiseerd februari 2019.

 • Inschrijfgeld: € 15,00
   
 • Seniorenlid: € 145,00
  Men wordt senior in het contributiejaar waarin men 18 jaar wordt.
   
 • Studentenlid: € 100,00
  Men is tussen de 18 en 25 jaar en kan een studentenkaart overleggen.
  (Studentenkaart dient ieder jaar opnieuw schriftelijk, per gewone post of digitaal, ingediend te worden, voor 1 december bij ledenadministratie).
   
 • Jeugdlid: tot het jaar waarin men 6 jaar wordt betaalt men geen contributie, men dient zich wel aan te melden als zijnde lid.
  Vanaf het jaar waarin men 6 wordt tot het jaar waarin men 12 jaar wordt  € 45,00.
  Vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt tot het jaar waarin men senior wordt € 73,00 *.
   
 • Niet tennissende leden (T-lid): € 24,00.

*Vanaf het 4de gezinslid betaalt men een contributie van € 29,00. Dit is alleen van toepassing als het betreffende gezinslid een jeugdlid is.

De contributies en trainingsgelden worden door middel van automatische incasso's geïnd. Nieuwe leden zullen bij hun inschrijving hiervoor moeten tekenen.


Restitutie

Men ontvangt geen restitutie van betaalde contributie.