Trainingsreglementen

Tennisvereniging ’t Slotje biedt tennislessen aan voor alle niveaus van beginner tot en met competitiespeler. Voor deelnemers aan deze trainingen gelden de onderstaande regels.

 • Een lesuur bestaat uit 60 minuten baantijd en 50 minuten lestijd. De trainer heeft het recht om 10 minuten te gebruiken om snel wat te eten of drinken, toiletteren, met een ouder iets bespreken of een telefoontje plegen.
 • Bij alle buitenlessen geldt de volgende regel:
  2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen per cursus.
 • De inhaallessen worden in principe gehouden na de cursus. Maar in overleg met de trainer kan dat ook op een ander moment plaats vinden. Indien de inhaalles komt te vervallen wegens weersomstandigheden, komt deze in zijn geheel te vervallen. (dus geen inhaalles op inhaalles)
 • Indien de reguliere les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de trainer, wordt de les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van de betreffende cursus. Indien de trainer voor langere tijd is uitgeschakeld, tracht Sport-Events BV een vervanger te plaatsen.
 • Trainingen die uitvallen vanwege officiële feestdagen, worden in zijn geheel ingehaald aansluitend aan de cursus.
 • Indien u om persoonlijke redenen de les(sen) niet kunt volgen, heeft u geen recht om deze lessen in te halen daar deze les wel doorgang heeft gevonden voor uw medeleerlingen. Wel kunt u in overleg met de trainer een oplossing proberen te vinden om de gemiste les mogelijk anders in te halen.
 • Men ontvangt geen restitutie van het lesgeld.
 • De tennisvereniging draagt zorg voor de trainingsballen en andere trainingsmaterialen.
 • Bij inschrijving is Tennisvereniging ‘t Slotje gemachtigd om het bedrag van de training eenmalig af te schrijven via een automatisch incasso.
 • Indien u vragen / opmerkingen heeft betreffende lesaspecten kunt u de trainer hierover raadplegen. Liefst op een moment dat dit de trainer uitkomt.